Licytacje nieruchomości

I Licytacja nieruchomości: działka niezabudowana położona w Chybach ul. Bukowa

OBWIESZCZENIE O PIERSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski Kancelaria nr XVI w Poznaniu na podstawie art. 8794 § 3 w zw. z art. 867 kpc oraz art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2-11-2022 o godzinie 10:00 za pośrednictwem[...]

II Licytacja nieruchomości, dom o powierzchni 279 m2, Poznań ul. Podbipięty 47

OBWIESZCZENIE O TERMINIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski Kancelaria nr XVI w Poznaniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-11-2022 r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mieszczącym się przy ul. Kamiennogórskiej 26, 60-179 Poznań,[...]
Data licytacji: 2022-02-10
Cena wywołania: 453 120,00 zł